Losser

Home / Locaties / Losser / Overlegorganen / Ouderpanel

Ouderpanel

Een ouderpanel is simpel gezegd een open gesprek tussen ouders en de schoolleiding over het reilen en zeilen op school. De gespreksthema’s variëren van de hygiëne op school tot en met de identiteit van de school. Praktische zaken en regels van de school komen aan de orde, maar ook onderwijskundige en opvoedkundige thema’s. 

Het doel is dat we van ouders horen wat goed gaat en waar verbeteringen nodig zijn.