Losser

Overlegorganen

Samen zetten we ons in om alle leerlingen goed onderwijs te bieden. Om dit te doen werken we samen: leerlingen, ouders en docenten. Om zo goed mogelijk met elkaar samen te werken, hebben we verschillende overlegorganen. We hebben een:

  • Leerlingenraad
  • Ouderraad
  • DMR 
  • CMR 
  • GMR 
  • Ouderpanel

Kijk in het menu hiernaast voor meer informatie over deze overlegorganen.