Losser

Afwezig / te laat

Ben je ziek en kom je niet naar school? Afmelden kan alleen telefonisch (053 852 2750) en dient door een van je ouders/verzorgers gedaan te worden op het nummer van de locatie. We ontvangen de ziekmelding graag voor 8.30 uur. De afwezigheid verwerken wij in het leerlingvolgsysteem. Ben je meerdere dagen ziek, dan belt één van je ouders iedere ochtend om de afwezigheid aan ons door te geven. Ben je weer beter? Meld je dan op die dag bij de receptie van de locatie.   

Ziek naar huis

Als je op school ziek wordt en naar huis wilt, dan meld je je bij de receptie. Wij nemen contact op met je ouders. Zodra er toestemming is van je ouders, mag je naar huis gaan. Ouders bellen ons direct na thuiskomst om je aankomst te bevestigen. Indien je niet in staat bent om zelf naar huis te gaan, vragen we je ouders om je op te (laten) halen. 

Te laat

Wekker niet gehoord, bus gemist, lekke band? Er zijn allerlei oorzaken waardoor je te laat op school kunt komen. Laat het ons zo snel mogelijk weten op telefoonnummer 053-8522750.

Blessures 

Als je geblesseerd bent, ben je wel verplicht aanwezig te zijn tijdens de les lichamelijke opvoeding. Meld je blessure bij de vakdocent lichamelijke opvoeding. Dit doen je ouders door een mail te sturen of jou een ondertekend briefje mee te geven. Vermeld kort om welke blessure het gaat en hoe lang jullie verwachten dat het gaat duren totdat je hersteld bent. Bij chronische blessures en/of geen deelname op basis van medische indicatie gedurende een lange periode informeer je zowel de vakdocent als je mentor.  

Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van kort of lang verlof kunt u de formulieren op de downloadpagina afdrukken, invullen en bij het meldpunt in het OLC laten inleveren. Na het indienen van de aanvraag dient een kopie weer afgehaald te worden bij het meldpunt OLC.