Denekamp

Ouderraad

Iedere locatie van het Twents Carmel College heeft een eigen ouderraad. De ouderraad heeft als doel een optimale samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. 

Wat ze doen 

De ouderraad gaat in gesprek met de schoolleiding en heeft een adviserende taak. De ouderraad geeft advies over de uitvoering van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken op de locatie.  

De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar over specifieke schoolzaken, maar ook over onderwerpen die zowel voor de locatie als voor de ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn. In het reglement staat meer over wat een ouderraad doet en mag.  

Samenstelling 

De ouderraad in Denekamp bestaat uit de volgende ouders:

NaamRol
Mevrouw Karin oude Oosterik  Voorzitter
Mevrouw Brigitt BorggreveSecretaris
De heer Frank den ElzenLid
Mevrouw Judith KloppersLid
Mevrouw Suzan LogtenbergLid
Mevrouw Denise Stadman

Lid

De heer Jos KuiperLid

 Mevrouw M. van Uden sluit bij de ouderraad aan als externe adviseur vmbo.