Denekamp

Ouderpanel

Een ouderpanel is simpel gezegd een open gesprek tussen ouders en de schoolleiding over het reilen en zeilen op school. De gespreksthema’s variëren van de hygiëne op school tot en met de identiteit van de school. Praktische zaken en regels van de school komen aan de orde, maar ook onderwijskundige en opvoedkundige thema’s. 

Het doel is dat we van ouders horen wat goed gaat en waar verbeteringen nodig zijn.  

Wie, wat, wanneer 

Minimaal twee keer per schooljaar nodigt de school een willekeurige groep ouders uit om hun mening te geven. Per gezin mag er een ouder/verzorger deelnemen. Van iedere klas vragen we een aantal ouders om deel te nemen. Op die manier ontstaat er een zo gevarieerd mogelijk ouderpanel. Voor elk ouderpanel nodigen we nieuwe ouders uit.  

Het onderwerp van het ouderpanel varieert. Ouders kunnen een onderwerp aandragen, maar ook de schoolleiding en docenten.