Denekamp

Home / Locaties / Denekamp / Overlegorganen / CMR

CMR

De centrale medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van iedere locatie van het Twents Carmel College. In de CMR zitten ouders en leerkrachten. De rector sluit ook aan bij de overleggen van de CMR. De CMR vaardigt vervolgens weer leden af voor de GMR.