Denekamp

Home / Locaties / Denekamp / Downloads

Aanvraagformulier bijzonder verlof

Vrije dagen buiten de schoolvakanties om zijn alleen in bijzondere situaties mogelijk en dienen vooraf d.m.v. dit formulier te worden aangevraagd.

Formulier vakantieverklaring werkgever

Voor het aanvragen van vakantie buiten de normale vakantieperiodes, vult u naast het aanvraagformulier bijzonder verlof ook deze verklaring in.

Kaderregeling Examenreglement

Kaderregeling examenreglement incl. toelichting en addendum

Overgangsnormen schooljaar 2017-2018

Om van het ene leerjaar naar het volgende leerjaar te gaan, gelden een aantal voorwaarden. Deze overgangsnormen vind je hier.

Verzuimkaart Voortgezet Onderwijs

Alle informatie omtrent verzuim in het voortgezet onderwijs.

Meer weten? De leerplichtambtenaar helpt u graag verder:

Leerplichtambtenaar/RMC...