De Thij

Home / Locaties / De Thij / Overlegorganen / Ouderraad

Ouderraad

Iedere locatie van het Twents Carmel College heeft een eigen ouderraad. De ouderraad heeft als doel een optimale samenwerking tussen ouders en school te bevorderen.

Wat ze doen

De ouderraad gaat in gesprek met de schoolleiding en heeft een adviserende taak. De ouderraad geeft advies over de uitvoering van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken op de locatie.

De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar over specifieke schoolzaken, maar ook over onderwerpen die zowel voor de locatie als voor de ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn. In het reglement staat meer over wat een ouderraad doet en mag. 

Samenstelling

De ouderraad van De Thij bestaat uit de volgende ouders:

  • Bert Vastert (Voorziter)
  • Jolanda Nijhuis (Secretaris) 
  • Eric ter Brugge 
  • Alexander Boink
  • Jolanda Brookhuis 
  • Petra Loohuis 
  • Marjan Kienhuis 
  • Dave van Zupthen 
  • Olaf oude Nijhuis