De Thij

Home / Locaties / De Thij / Downloads

Zoeken downloads De Thij

Aanvraag behoud leerresultaten

Regels en aanvraagformulier behoud leerresultaten bij doubleren klas 4

Aanvraagformulier bijzonder verlof

Vrije dagen buiten de schoolvakanties om zijn alleen in bijzondere situaties mogelijk en dienen vooraf d.m.v. dit formulier te worden aangevraagd.

Adviescodes profielkeuze

Adviescodes klas 3 ten behoeve van de profielkeuze

Formulier vakantieverklaring werkgever

Voor het aanvragen van vakantie buiten de normale vakantieperiodes, vult u naast het aanvraagformulier bijzonder verlof ook deze verklaring in.

Overgangsnormen schooljaar 2017-2018

Om van het ene leerjaar naar het volgende leerjaar te gaan, gelden een aantal voorwaarden. Deze overgangsnormen vind je hier.