De Thij

Home / Locaties / De Thij / Downloads

Zoeken downloads De Thij

Leerlingenstatuut

Binnenkort verschijnt hier het nieuwe leerlingstatuut.

Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van leerlingen en medewerkers.

Presentaties

Hier vindt u de presentaties van de jaarlijkse kennismaking- en informatieavonden.