De Thij

Afwezig / te laat

Ben je ziek en kom je niet naar school? Afmelden kan alleen telefonisch en dient vóór 8.30 uur door een van je ouders/verzorgers gedaan te worden via telefoonnummer 0541 57 27 80. Op de dag dat je weer beter bent, meldt een van hen je telefonisch weer beter. Je kunt ook jezelf beter melden bij de leerlingenbalie op eerste dag dat je weer naar school gaat. De afwezigheid verwerken wij in het leerlingvolgsysteem.   

Ziek naar huis

Als je op school ziek wordt en naar huis wilt, dan meld je je bij de onderbouw- of bovenbouwbalie. Wij nemen contact op met je ouders. Zodra er toestemming is van je ouders, mag je naar huis gaan. Ouders bellen ons direct na thuiskomst om je aankomst te bevestigen. Indien je niet in staat bent om zelf naar huis te gaan, vragen we je ouders om je op te (laten) halen. 

Te laat

Wekker niet gehoord, bus gemist, lekke band? Er zijn allerlei oorzaken waardoor je te laat op school kunt komen. Laat het ons zo snel mogelijk weten door ons te bellen. 

Blessures 

Als je geblesseerd bent, ben je wel verplicht aanwezig te zijn tijdens de les lichamelijke opvoeding. Meld je blessure bij de vakdocent lichamelijke opvoeding. Dit doen je ouders door een mail te sturen of jou een ondertekend briefje mee te geven. Vermeld kort om welke blessure het gaat en hoe lang jullie verwachten dat het gaat duren totdat je hersteld bent. Bij chronische blessures en/of geen deelname op basis van medische indicatie gedurende een lange periode informeer je zowel de vakdocent als je mentor.