Leerlingen

Leerlingenraad/-bestuur

Iedere locatie heeft een eigen leerlingenraad/leerlingbestuur. De leerlingenraad/het leerlingbestuur is een groep leerlingen die de locatie vertegenwoordigt tijdens overlegmomenten met de locatieleiding. Leerlingen mogen meepraten en -denken over verschillende onderwerpen. We vinden het belangrijk te weten hoe leerlingen ergens over denken, wat ze vinden én we nodigen ze uit om met ideeën te komen.  

Naast meedenken en meepraten, is de leerlingenraad/het leerlingbestuur de plek waar activiteiten georganiseerd worden voor de leerlingen. Sportieve toernooien, carnavalsfeesten, kerstgala’s en meer; de leerlingenraad speelt een belangrijke rol bij de organisatie ervan.  

Heb jij een idee of vraag voor de leerlingenraad/het leerlingbestuur? Vraag dan op jouw locatie na wie de contactpersoon is.