Groep 8

Bezwaar maken

Hoewel we de procedure voor het vinden van de juiste plek voor leerlingen uiterst zorgvuldig uitvoeren, kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de plaatsing. In dat geval kunt u bezwaar indienen bij de bezwarencommissie. Hieronder leest u hoe dat werkt. 

Bezwaar aantekenen 

1. U kunt bezwaar maken binnen zeven dagen na dagtekening van de brief waarin staat naar welke locatie uw kind gaat.

2. Om bezwaar te maken moet u een aangetekende brief sturen. Daarin staat in ieder geval de volgende informatie: 

 • Uw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres; 
 • De naam van uw kind; 
 • De naam van de basisschool;
 • De contactpersoon van de basisschool; 
 • De reden waarom u bezwaar maakt; 
 • Een uitleg over waarom u bezwaar maakt; 
 • Het verzoek om opnieuw over de plaatsing van uw kind na te denken. 

De brief kunt u sturen naar:

Bezwarencommissie plaatsing TCC
Ter attentie van Julisca Prins 
Potskampstraat 2
7573 CC Oldenzaal

3. Binnen twee werkdagen na ontvangst van de brief ontvangt u van ons per e-mail een ontvangstbevestiging. Vergeet uw e-mailadres dus niet te vermelden in de brief !

4. Binnen 10 werkdagen behandelt de bezwarencommissie uw brief tijdens een bijeenkomst. Aan de hand van de uitkomst neemt de commissie een (herzien) besluit.

5. Na de bespreking ontvangt u binnen drie werkdagen een schriftelijke bevestiging van het besluit. 

Wie zitten er bij deze bezwarencommissie? 

 • Voorzitter bezwarencommissie 
 • Notulant 
 • Gedragswetenschapper van TCC 
 • Adjunct-directeur 
 • Adjunct-directeur van de locatie 
 • ​​​​​​​Ondersteuningscoördinator van de locatie