Groep 8

Waar ga je naartoe?

Het Twents Carmel College heeft zes locaties. Het schooladvies van de basisschool bepaalt welke opleiding je gaat volgen (vmbo, havo, vwo). Omdat we goed onderwijs dicht bij huis belangrijk vinden, bepaalt je woonplaats naar welke locatie je de eerste twee jaar gaat. Die informatie hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Na twee jaar onderbouw kijken we samen met jou en je ouders naar het vervolg en wordt de locatie voor de bovenbouw duidelijk.

Woonplaats / BasisschoolInstroomlocatie TCC
Oldenzaal Berghuizen
Oldenzaal binnenstad
Lonneker
De Lutte
Rossum
Locatie Lyceumstraat
Oldenzaal De Thij
Oldenzaal Graven Es
Weerselo
Agelo
Locatie De Thij
Deurningen
Saasveld
Basisschool De Wendakker
Basisschool De Maten

Voorkeur opgeven voor 
loc. Lyceumstraat of loc. De Thij 
(meer info over (bezwaar) tegen plaatsing)

OotmarsumKeuze tussen
loc. De Thij of loc. Denekamp
Gemeente Dinkelland
Beuningen
Locatie Denekamp
Losser en omgevingLocatie Losser

Ondersteuning binnen het vmbo

Het kan zijn dat je wat extra aandacht en ondersteuning nodig hebt om een vmbo-diploma te halen. Die ondersteuning bieden wij je op alle locaties. Is er meer of specifieke ondersteuning nodig? Of leer jij beter in kleinere groepen? Dan is het mogelijk om naar onze locatie aan de Potskampstraat te gaan. Hier hebben we meer ondersteuningsmogelijkheden. Om hiervoor in aanmerking te komen is het advies van de commissie 10-14 nodig.

Praktijkonderwijs

Voor leerlingen die op de basisschool veel moeite hebben met lezen, taal en rekenen, is het praktijkonderwijs misschien een goed vervolg. Onze locatie voor praktijkonderwijs vind je aan de Leliestraat in Oldenzaal. Leerlingen uit Oldenzaal en omgeving kunnen naar deze locatie. Hier geldt wel dat een speciale commissie besluit of een leerling naar het praktijkonderwijs mag.

Leerlingen blijven ongeveer tot hun achttiende op deze school. Bij het praktijkonderwijs zijn de klassen klein, leer je uit boeken en vooral in de praktijk. In het derde leerjaar ga je ook op stage om dat wat je geleerd hebt in het echt te doen. Meer informatie over het praktijkonderwijs vind je hier.