Groep 8

Waar ga je naartoe?

Het Twents Carmel College heeft zes locaties. Het schooladvies van de basisschool bepaalt welke opleiding je gaat volgen (vmbo, havo, vwo). Je woonplaats/locatie basisschool bepaalt naar welke vestiging van ons je gaat.  

Is je woonplaats of basisschool:

 *Voor leerlingen uit Ootmarsum geldt dat ze ook voor de locatie Denekamp mogen kiezen. 

Praktijkonderwijs

Voor leerlingen die op de basisschool veel moeite hebben met lezen, taal en rekenen, is het praktijkonderwijs misschien een goed vervolg. Onze locatie voor praktijkonderwijs vind je aan de Leliestraat in Oldenzaal. Leerlingen uit Oldenzaal en omgeving kunnen naar deze locatie. Hier geldt wel dat een speciale commissie besluit of een leerling naar het praktijkonderwijs mag.

Leerlingen blijven ongeveer tot hun achttiende op deze school. Bij het praktijkonderwijs zijn de klassen klein, leer je uit boeken en vooral in de praktijk. In het derde leerjaar ga je ook op stage om dat wat je geleerd hebt in het echt te doen. Meer informatie over het praktijkonderwijs vind je hier.

Vwo-extra

Voor leerlingen die meer aankunnen, is er vwo-extra. Deze klas biedt veel keuzemogelijkheden om jouw nieuwsgierigheid én interesses te prikkelen. Op de basisschool was het voor jou waarschijnlijk ‘een makkie’. In de vwo-extra klas gaan we samen op zoek naar wat jij allemaal weet en kunt. En, we dagen je uit om nog méér te leren! Je werkt veel samen met anderen. We verwachten in deze klas wel extra inspanning van je om nog steeds mooie resultaten te halen en daarbij een onderzoekende houding.  

In de vwo-extra klas gaat het om cognitieve begaafdheid; wat kunnen jouw hersenen allemaal aan?

Ondersteuning binnen het vmbo

Het kan zijn dat je wat extra aandacht en ondersteuning nodig hebt om een vmbo-diploma te halen. Die ondersteuning bieden wij je op alle locaties. Is er meer of specifieke ondersteuning nodig? Of leer jij beter in kleinere groepen? Dan is het mogelijk om naar onze locatie aan de Potskampstraat te gaan. Hier hebben we meer ondersteuningsmogelijkheden. Om hiervoor in aanmerking te komen is het advies van de commissie 10-14 nodig.