Groep 8

Toelating praktijkonderwijs

Voor het volgen van praktijkonderwijs is een positief advies nodig van de commissie 10-14. Dit advies gaat naar de Plaatsingscommissie Passend Onderwijs. Deze Plaatsingscommissie besluit over het wel of niet plaatsen van een leerling in het praktijkonderwijs.   

Commissie 10-14

De commissie 10-14 is bedoeld voor alle leerlingen tussen de 10-14 jaar die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben. Deze commissie heeft als taak om zicht te krijgen op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen die gaan overstappen van het primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Op basis van de bevindingen wordt door de commissie een advies gegeven voor de meest passende ondersteuning. 

De leerkracht van het (speciaal) basisonderwijs kan een adviesaanvraag doen bij de commissie 10-14. Ouders kunnen dit niet zelf doen.