Groep 8

Home / Groep 8 / Aanmelden

Aanmelden

Om uw zoon/dochter bij onze school aan te melden vult u, samen met de basisschool ons aanmeldformulier in. Dit doet u meestal in de maand februari. De aanmelding moet voor 1 maart bij ons binnen zijn. 

De leerkrachten van de basisschool vullen deel 1 van het formulier in. Vervolgens vult u als ouder de delen 2 en 3 in. Na ondertekening gaat het formulier terug naar de basisschool en levert de basisschool het volledig ingevulde formulier bij het Twents Carmel College in.

Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

Het aanmeldingsformulier verwerken we alleen als het voorzien is van een handtekening van ouder(s)/verzorger(s). Met het ondertekenen van het aanmeldformulier geeft u uw toestemming voor...

  • het (zowel op papier als digitaal en mondeling) uitwisselen van onderwijsgegevens door de basisschool/school voor speciaal onderwijs en de school voor voortgezet onderwijs onderwijsgegevens.
  • het uitvoeren van een toelatingsonderzoek wanneer dit in verband met passend onderwijs, Praktijkonderwijs of OPDC-plaatsing noodzakelijk is.
  • het opnemen van de gegevens van de leerling in het leerlingvolgsysteem van de school voor voortgezet onderwijs met inachtneming van de geldende regels in de Wet Persoonsregistratie/AVG.
  • bespreking van de gegevens in het zorgadviesteam van de school indien nodig; in voorkomende gevallen informeren wij ouders/verzorgers hierover.