Coronavirus

Coronavirus: informatie voor leerlingen en ouders

UPDATE: DONDERDAG 25 JUNI, 14.30 UUR

Op deze informatiepagina staan de meest recente maatregelen voor scholen naar aanleiding van de coronacrisis. Zodra er wijzigingen in deze maatregelen zijn, wordt deze pagina zo spoedig mogelijk geüpdatet.


Alle leerlingen mogen weer naar school

Op 24 juni jl. heeft het kabinet bekendgemaakt dat middelbare scholen na de zomervakantie weer volledig open kunnen. Vanaf 1 juli wordt 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen op middelbare scholen losgelaten. Volgens experts is het schrappen van de 1,5 meter verantwoord. Uit de cijfers blijkt dat scholieren nauwelijks besmet raken met het virus en als het gebeurt, verloopt de ziekte mild. Scholen moeten zich houden aan de volgende regels:

 • strikte hygiënemaatregelen van het RIVM;
 • besmettingsgevallen melden bij de GGD;
 • het beperken van het aantal contacten door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden;
 • goede check of kinderen coronagerelateerde klachten hebben zodat ze dan thuis blijven.

Maatregelen voor het onderwijs tot de zomervakantie

 • De basisregels van het RIVM zijn leidend voor alle maatregelen die we treffen. We gaan er vanuit dat iedereen zich aan de basisregels houdt.
 • Veel lessen worden ook na 2 juni nog online gegeven. We proberen leerlingen op school te laten komen, maar binnen de regels van het RIVM is dat slechts beperkt mogelijk. Leerlingen gaan dus niet iedere dag naar school waardoor online lessen noodzakelijk blijven.
 • De nadruk ligt voornamelijk op de schoolexamens voor de voorexamenleerlingen. Hierover staat meer in de maatregelen per schoollocatie.
 • Een goed contact tussen mentor en leerling is nu nog belangrijker dan voorheen.
 • Bij aankomst op het schoolplein volgen leerlingen de aanwijzingen die op borden staan aangegeven.
 • Leerlingen, docenten en andere medewerkers houden de hele schooldag 1,5 meter afstand, ook bij de fietsenstalling en op het schoolplein.
 • Er is een looproute uitgezet in de school die gevolgd wordt door leerlingen en medewerkers.
 • Het gebruik van de kluisjes/lockers is niet toegestaan. Jassen en tassen worden meegenomen naar het lokaal.
 • Bij binnenkomst en het verlaten van het lokaal vragen we iedereen de handen te desinfecteren.
 • Leerlingen maken hun eigen tafel en stoel schoon.
 • Op meerdere plaatsen in school is de mogelijkheid om de handen te reinigingen/desinfecteren.
 • Pauzes worden gehouden in het lokaal.
 • Leerlingen nemen hun eigen lunch mee. De kantine is gesloten en de automaten zijn leeggehaald.
 • Voor en na de lunch vragen we leerlingen om hun handen te desinfecteren.
 • Tijdens de les gebruiken leerlingen alleen hun eigen materialen, niet dat van school of van een andere leerling. Een uitzondering hierop vormen praktijkvakken, waar soms met materialen van school gewerkt moet worden. Wij zorgen ervoor dat dit veilig kan.
 • Printers zijn afgesloten. Lesmateriaal wordt zoveel mogelijk digitaal ingeleverd.
 • Aan het einde van de schooldag verlaten leerlingen direct de school en het schoolterrein. Nablijven op het schoolplein of in de fietsenstalling is niet toegestaan. Om de school te verlaten is een looproute uitgezet.

Vervoer naar school tot de zomervakantie

We vragen om zoveel mogelijk op de fiets naar school te komen of leerlingen te laten brengen en halen door een ouder/verzorger. Ouders/verzorgers mogen de school in principe niet betreden. Maak liever géén gebruik van het openbaar vervoer om te voorkomen dat er teveel mensen ineens met bus en trein reizen.

Voor leerlingen die verder dan 8 kilometer van school weg wonen is een oplossing gevonden zodat zij toch naar school kunnen komen. Dit geldt alleen voor die leerlingen die niet met de fiets kunnen komen en zich niet kunnen laten brengen en halen. Leerlingen voor wie dit geldt, kunnen zich melden bij hun mentor.

Ondersteuning voor ouders bij thuisonderwijs

Ter ondersteuning bij onderwijs op afstand is voor ouders een website opgezet: ouders.lesopafstand.nl. Hierop staan tips en informatie over lesgeven en begeleiding, maar ook over ICT-gebruik en digitale geletterdheid.

We begrijpen dat u soms een luisterend oor zoekt of graag advies wil. Neem daarom gerust contact op met de mentor van uw kind(eren). Wanneer de mentor er zelf niet uitkomt, kan hij/zij u doorverwijzen naar een van de leden van ons ondersteuningsteam. U hoeft het echt niet alleen te doen, we staan met z’n allen voor u klaar!

Veiligheid en gezondheid voorop

Voor zowel leerlingen als medewerkers gelden nog steeds de aanwijzingen van het RIVM. Zij moeten ook thuisblijven als zij zelf of een huisgenoot tot de groep ‘kwetsbare personen’ behoren of als er een huisgenoot is bij wie het coronavirus is vastgesteld. 

Vaak gestelde vragen

Wat zijn de maatregelen rondom het onderwijs?

Met ingang van maandag 16 maart werden alle scholen gesloten. Toen zijn we gestart om onderwijs op afstand te geven.

Op 19 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat de middelbare scholen definitief weer open gaan vanaf dinsdag 2 juni. We ontvangen de leerlingen graag weer op school, maar blijven daarnaast onderwijs op afstand geven.

Op 24 juni werd bekend dat alle leerlingen na de zomervakantie weer naar school mogen komen. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden tot elkaar, maar nog wel tot docenten en andere medewerkers van school.

Op 24 maart is bekend gemaakt dat het centraal examen schooljaar vervalt. Examenleerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.

Wij houden nog steeds de aanwijzingen van het RIVM over thuisblijven in acht: blijf thuis en beperk sociale contacten bij verkoudheid, keelpijn, hoesten of verhoging tot 38 graden. Ook moet je thuisblijven als je zelf of een huisgenoot behoort tot de groep ‘kwetsbare personen’ of als bij een huisgenoot het coronavirus is vastgesteld.

Hoe moeten leerlingen na de zomervakantie naar school komen?

Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. Als dat niet lukt kan gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer. De VO-raad en de regionale vervoerders maken afspraken over eventuele spreiding van begintijden. Regionale vervoerders zorgen waar nodig voor maatwerkoplossingen. Zie ook de handreiking voor vervoer van leerlingen op de website van de VO-raad.

Gaat gymles ook weer door na de zomervakantie?

Ja, gymles kan vanaf het begin van het nieuwe schooljaar weer doorgaan. Leerlingen op het voortgezet onderwijs hoeven dan onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. 

Wat weten we nu over de examens en de eindcijfers?

De eindexamens zijn geschrapt

Het eindcijfer van de schoolexamens geldt als algemeen eindcijfer. Het schoolexamen wordt daarmee nog belangrijker dan het al was! We hebben tot begin juni de tijd om de schoolexamens op een goede manier af te ronden. Daarna volgt nog een herkansingsmogelijkheid.

Regeling voor slagen en zakken

Het ministerie heeft een slaag-zakregeling ontwikkeld. Daarin staat voor alle examenleerlingen precies wanneer zij geslaagd zijn, hoe de herkansingen eruit komen te zien, enzovoort.

Berekening eindcijfers

De eindcijfers worden vastgesteld op basis van de schoolexamens. De manier waarop we dat doen staat beschreven in het examenreglement. In de toelichting op artikel 12 van dit reglement wordt uitgelegd hoe het eindcijfer van een vak tot stand komt, als er voor dit vak geen centraal schriftelijk eindexamen is. Deze manier van berekenen komt overeen met de afrondingsregels van de VO-raad. Het examenreglement staat op de pagina Examens/PTA’s van de betreffende schoollocatie.

Cijfers in SOMtodyay zijn bijgewerkt

Op basis van de slaag-zakregeling heeft de VO-raad regels opgesteld voor de afronding van cijfers. Op basis van deze regels zijn de cijfers in SOMtoday bijgewerkt. De cijfers die nu in SOMtoday te zien zijn, zijn dus de juiste. Een 5,45 wordt 5,5 en daarna 6, een 5,44 wordt 5,4 en daarna 5.

Bekendmaking eindcijfer 

In heel Nederland wordt op 4 juni de uitslag van de schoolexamens bekendgemaakt. Na 4 juni starten de resultaatverbeteringstoetsen, waarmee het eindcijfer van een vak verbeterd kan worden. Als hiervoor een planning is gemaakt, maken we deze bekend. 

Hoe zit het met de inschrijfdata voor het vervolgonderwijs?

Aan alle kanten wordt gewerkt aan het beperken van nadelige gevolgen van het coronavirus voor leerlingen en studenten. Dat heeft onder meer geleid tot het verschuiven van inschrijfdata voor het vervolgonderwijs:

 • Voor het mbo is de inschrijfdatum een maand uitgesteld van 1 april naar 1 mei
 • Voor het hogere vervolgonderwijs is de inschrijfdatum uitgesteld naar 1 juni

Onderwijs op afstand

Let op: locaties kunnen van elkaar verschillen. De informatie in de brief, aan de linkerkant van deze pagina, is leidend.

Wij gebruiken Teams for Education (TfE) om onderwijs op afstand te geven. Online lesgeven betekent niet dat alle lessen via videobellen plaatsvinden. Dat hangt af van het programma dat docenten klaar zetten in SOMtoday. Dat is leidend voor de leerlingen. Kijk dus eerst in SOMtoday! De docent zet duidelijk in SOMtoday wat de bedoeling is dat lesuur: werken aan opdrachten, (eerst) klassikale uitleg, of dat hij of zij beschikbaar is voor vragen via de chatfunctie van Teams for Education. Ook voor het huiswerk dat hoort bij de les blijft SOMtoday leidend.

We houden het normale lesrooster aan van de klas, lesgroep of cluster: op de momenten waarop een les gepland staat zit de docent klaar om vragen te beantwoorden of in te bellen via TfE als er klassikaal wat moet worden uitgelegd.

Het kan gebeuren dat het reguliere lesrooster wordt aangepast. Als dat het geval is, krijgen leerlingen hierover bericht. Het rooster op de website of in Zermelo is leidend!

In het lesrooster staan alle reguliere lessen voor de komende weken ongewijzigd opgenomen, zodat docenten huiswerk en opdrachten in SOMtoday aan de lessen kunnen koppelen. Docenten beschrijven uitgebreider dan gewoonlijk wat ze aan studieactiviteiten van hun leerlingen verwachten. Docenten vullen SOMtoday aan met (digitale) mogelijkheden waar leerlingen informatie kunnen vinden. Daarnaast blijven docenten ook gebruik maken van de digitale leeromgevingen die de leerlingen gewend zijn, zoals Learnbeat en LessonUp.

Het kan natuurlijk zo zijn dat een docent ziek is of niet in staat is om de digitale les te verzorgen en dat kan in deze bijzondere tijd per dag veranderen. Daarom vragen we ook daar SOMtoday aan te houden. De docent die een les overneemt zet daarbij op welke tijd hij of zij bereikbaar is voor vragen of op welke tijd hij of zij de uitleg via videobellen kan geven.

Alle afspraken die gemaakt zijn rondom onderwijs op afstand zie je in de brieven aan de linkerzijde van deze pagina.

Wanneer meld ik mijn kind ziek en weer beter?

Leerlingen die ziek zijn en de lessen via Teams for Education niet kunnen volgen, moeten volgens de normale afspraken worden ziekgemeld bij de receptie van de schoollocatie. Ziekmeldingen moeten telefonisch door een ouder of verzorger gedaan worden. Contactgegevens vindt u op onze contactpagina.

Beter melden

We vragen u om leerlingen beter te melden die uit voorzorg zijn ziekgemeld, maar nu wél thuis les volgen. Zo krijgen wij inzicht in welke leerlingen kunnen meedoen aan het onderwijs en welke niet. Betermeldingen verlopen ook via de receptie van school.

 

Andere vragen?

We proberen u zo goed mogelijk van antwoorden te voorzien, via deze website en ook via de schoolleiding en de eigen informatiekanalen van de schoollocaties.

Heeft u vragen waarop deze pagina geen antwoord geeft, dan kunt u ons een e-mail sturen via info@twentscarmelcollege.nl. We vragen u om ons bij voorkeur niet telefonisch te benaderen, zodat wij ook voor anderen bereikbaar blijven.