Hoe stuur ik leerlingen met AD(H)D aan?

 

Datum: 

Woensdag 16 maart 2016 16.00 - 19.30 (incl. maaltijd)

 

Locatie:

LWOO, Potskampstraat

 

Cursusleider:

Dorethy Bruggemann

Marjan klein Rot

 

Doel van de scholing:

Hoe stuur ik leerlingen met AD(H)D aan?

 

Meer kennis verkrijgen over het gedrag van het kind met AD(H)D.

 

Aan bod komen:

  • Inrichting van de klas
  • Didactische maatregelen
  • ADHD en positief gedrag aanleren
  • Belonen/straffen
  • ABC model
  • Medicatie
  • Executieve functies

    

Inhoud van de scholing:

 

Meer kennis verkrijgen over het gedrag van het kind met AD(H)D.

 

Onderwijs geven aan een kind met AD(H)D is niet gemakkelijk. Er wordt veel van een leerkracht gevraagd in de omgang met deze kinderen, zowel op pedagogisch als op didactisch gebied. Het is moeilijk de extra aandacht en energie die deze kinderen vragen in de klas op te brengen, zeker naarmate het schooljaar vordert. Als er geen vooruitgang in het gedrag zit, eisen vermoeidheid en machteloosheid soms hun tol.Hoe voorkom je dat je in een negatieve spiraal terecht komt met deze leerling. Voor beide partijen én voor de rest van de klas is het dus belangrijk om zo'n negatief patroon te vermijden of zo snel mogelijk te doorbreken.

  

Max. aantal deelnemers:
20

 

Kosten:

€80,00 per deelnemer

(De school betaalt de kosten, mits je toestemming hebt van je leidinggevende)

 

Over de cursusleiders:

 

 

Dorethy Bruggemann

 

Op dit moment werk ik vier dagen per week als begeleider Passend Onderwijs op TCC Potskampstraat. Sociaal-emotioneel leren, gedrag en gedragsproblemen en coaching van docenten zijn de gebieden waar ik me in het kader van passend onderwijs onder andere mee bezig houdt. Daarnaast werk ik nog 1 dag als docent LO op een cluster 4 school, het schooltype waar ik al sinds jaar en dag werk.
In de loop der jaren heb ik een brede expertise opgebouwd over onderwerpen als pedagogisch klimaat, sociaal-emotioneel leren, gedragsproblemen en -stoornissen, agressie(regulatie), echtscheidingsproblematiek en traumaverwerking.

 

 

Marjan klein Rot

 

Mijn naam is Marjan klein Rot. Na de lerarenopleiding geschiedenis ben ik gestart als docent geschiedenis/ mens en maatschappij op de locatie de Thij, waar ik vervolgens de kans heb gekregen me verder te ontwikkelen als leerlingbegeleider en zorgcoördinator. Sinds een aantal jaren ben ik werkzaam als coördinator van de afdeling LWOO op de locatie Potskampstraat.
Sinds de invoering van Passend onderwijs heb ik mij, zowel voor het TCC als het samenwerkingsverband, veel beziggehouden met leerlingen die een specifieke ondersteuningsvraag hebben en waar deze het beste op te vangen zijn binnen het onderwijs in Twente.

 

 

 

Meedoen? Vraag toestemming aan je leidinggevende en vul het opgaveformulier in. 
Klik hier voor het opgaveformulier.

 

 

 

 

Meer informatie via g.vaanholt@twentscarmelcollege.nl

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.