iPad Onderwijskundig

 

Datum:

 1. vrijdag 6-11-2015,  8.30 - 16.00
 2. zaterdag 7-11-2015,  9.00 - 14.00

 

Beide dagen wordt er een lunch geregeld.

 

 

Er is een terugkommiddag gepland op woensdag 25-11-2015, 15.30 - 17.00.

 

 

Locatie:
Losser

 

Min. aantal deelnemers:

10


Max. aantal deelnemers:
24


Cursusleiders:

Mevr. E. Saaltink
dhr. R. Dimmendaal

dhr. C. Gerstenkorn

dhr. T. IJland

 

Kennis vooraf:

Elke deelnemer moet een bepaald basisniveau voor wat betreft het gebruik van de iPad hebben.

 

Hierbij behoren o.a.:

 1. Apps kunnen installeren + indien nodig account aanmaken
 2. Apple-tv kunnen bedienen.
 3. Snel schakelen tussen verschillende apps
 4. iBook’s kunnen lezen
 5. Tekstverwerker programma kunnen gebruiken.



Doel van de scholing:

 • Deelnemers kennis laten maken met digitale didactiek.
 • Op welke manier kan ik de iPad inzetten om mijn leerdoelen te bereiken.
 • Na afloop van deze scholing heb je een helder beeld van digitale didactiek en kun je je iPad op een juiste manier inzetten in hun onderwijspraktijk.  
 • Inzicht krijgen in de verschillende toepassingsmogelijkheden van de iPad/tablet in het onderwijs.
 • Leren werken met onderwijs Apps en leren hoe je deze in kunt zetten in de les.

 

Aan het einde van deze scholing heeft elke deelnemer een (deel van) een les ontwikkeld volgens het theoretisch kader. 

  
Inhoud van de scholing:

Vanuit een theoretisch kader (T-pack model) wordt verder ingezoomd op de mogelijkheden om de iPad in te zetten in de les. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden om algemene didactische apps in te zetten bij het creëren van content voor je eigen les. Je krijgt dus geen kant en klaar oplossing voor je eigen vak, maar ontwikkelt je eigen content met de gegeven handvatten en theorie.

 

Programma van de bijeenkomsten:

 

Dagdeel 1:

  • Theorie (T-pack model en de gevolgen voor de docent)
  • In kleine groepjes les ideeën uitwisselen en ontwikkelen

 

Dagdeel 2:

  • Theorie (Flip the classroom en apps voor het ontwikkelen van content)
  • In groepjes/individueel een les ontwikkelen met de hierboven geleerde theorie

 

Dagdeel 3:

  • Lessen aan elkaar presenteren
  • Elkaar van feedback voorzien

 

 

Over de cursusleider(s):

Esther Saaltink

Mijn naam is Esther Saaltink. Ik geef reeds enkele jaren cursussen op de iPad voor beginners en cursussen die met iPad & didactiek te maken hebben. Daarnaast ben ik docente Engels op het Twents Carmel College locatie potskampstraat. Ik volg geregeld workshops om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op iPad gebied in het onderwijs. Ik gebruik veel ICT in mijn lessen en probeer in de iPad klassen veel nieuwe dingen uit om leerlingen te motiveren en om te differentiëren.

 

Rob Dimmendaal

Docent Engels en onderwijskundig ICT coördinator op de Potskampstraat. Vanuit die rol altijd op zoek naar het raakvlak tussen ICT en onderwijs. Inzet van de iPad is daarbij een goed middel om leerlingen beter te motiveren en daarnaast biedt het kansen om scherper te differentiëren in de les. In 2014 onderzoek vanuit de Master Leren & Innoveren afgerond. Hierbij heb ik vooral gekeken naar de motivatie van leerlingen bij het gebruik van iPads in de lessen.

 

Theo IJland

Docent Nederlands en  TGV (Toekomst Gerichte Vaardigheden).  Daarnaast ICT-coach op locatie Denekamp en in die rol zeer nauw betrokken bij de implementatie van de iPad.  De iPad als verrijking in ons onderwijs, maar ook als nieuw middel waar we (leerlingen én docenten) mee moeten leren omgaan.  In 2014 de Master Leren & Innoveren afgerond met als onderzoek “Differentiatie met de iPad”.  

 

Christian Gerstenkorn

Ik zal mij even voorstellen. Sinds 2002 geef ik les op de locatie De Thij.

Mijn hoofdvak is Mens en techniek en daarnaast geef ik ook een aantal lessen digitale vaardigheden.

Sinds schooljaar 2015/2016 ben ik ICT coördinator op de locatie De Thij, daarvoor heb ik altijd een taak als ICT coach gehad.

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in ICT en heb zo ook de nodige ontwikkelingen meegemaakt. In mijn lessen probeer ik met ICT lesstof te verduidelijken en uitdagender te maken.

Hierbij helpen verschillende applicaties en ondertussen heb ik voor mijn lessen al een voorkeurslijstje kunnen maken.

Met de komst van o.a. de iPad ligt er een nieuwe uitdaging voor docenten, namelijk: Hoe kun je dit instrument op de juiste manier in te zetten.

Samen met mijn collega’s Rob, Esther en Theo willen wij jou enthousiasmeren en wegwijs maken binnen de wereld van ICT en didactiek.


Kosten:
€320 per deelnemer

Deze kosten worden door de school betaald, mits de deelnemer toestemming heeft van zijn/haar leidinggevende.

Benodigheden:

 • Elke deelnemer moet een iPad bij zich hebben eventueel met lader.
 • Elke deelnemer neem lesmateriaal (boeken, lesbrieven o.i.d.) mee ter ondersteuning.

 





 

 


Meedoen?

Vraag toestemming aan je leidinggevende en vul het opgaveformulier in. Klik hier voor het opgaveformulier.



Meer informatie via g.vaanholt@twentscarmelcollege.nl

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.