Bulletin 1

UIT DE DIRECTIERAAD

Onderwijstijd en vakantieregeling

In de directieraad is gesproken over onderwijstijd, onderwijsdagen en de vakantieregeling. Aanleiding hiervoor was de discussie over de startdag en de strubbelingen omtrent het aanwijzen van de vrijdag.
De directieraad besluit om per schooljaar te bekijken hoe de vakantiespreiding en de feestdagen vallen en wat nodig is om een werkbaar schooljaar te krijgen waarbij leerlingen voldoende dagen les krijgen en de noodzakelijke studiedagen en (rapport-)vergaderingen georganiseerd kunnen worden. Twee weken meivakantie wordt gerealiseerd indien dat mogelijk is.
We starten het schooljaar 2017-2018 op maandag 4 september 2017. 

Evaluatie TCC-academy

Gerben Vaanholt is in de directieraadvergadering uitgenodigd om de ontwikkelingen van de TCC-Academy van het afgelopen schooljaar, en tegelijkertijd van de jaren daarvoor, te evalueren. Hij gaf aan dat het goed is geweest de Academy op te starten. Dat medewerkers binnen de school terecht kunnen heeft een meerwaarde. Het scholingsaanbod is in de jaren gegroeid. Binnen de locaties is er een aantal collega's dat een ambassadeursfunctie vervult, dat werkte prima. Uit de evaluatie blijkt dat de PR een doorontwikkeling behoeft, daar kan in de toekomst meer energie in gestopt worden. Gerben werd hartelijk bedankt voor zijn inzet.

Herziening overgangsnormen en examenreglement op de website

De overgangsnormen voor 2016-2017 zijn, daar waar nodig, aangepast, vastgesteld en op onze website geplaatst. Datzelfde geld voor het examenreglement 2016-2017.

OVERIG NIEUWS

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.